Daugelis žmonių svajoja tapti charizmatišku ir sėkmingu lyderiu. Ar tai įmanoma?
Vadovas yra pats autoritetingiausias asmuo, jis atlieka pagrindinį vaidmenį organizuojant bendrą veiklą ir reguliuoja santykius grupėje.

Skirtingais įmonės gyvenimo ciklo etapais reikalingos skirtingos lyderio savybės, todėl vadovas turi tobulėti kartu su įmone.

Kai verslininkui kyla idėja sukurti įmonę, jis veikia vienas arba kartu su nedaugeliu bendraminčių. Jis prisiima atsakomybę už organizacijos kūrimą ir jos darbą, palaipsniui tapdamas verslininku.
Šiandien įmonės ateitis labai priklauso nuo lyderio charizmos, jo principų, pasaulėžiūros ir asmeninės atsakomybės už rezultatą. Surasti vadybos metodus, kurie įkvėptų komandą, nėra lengva užduotis, reikalaujanti iš vadovo ne tik profesionalumo, bet ir lyderio savybių.

Tiek atskiros įmonės, tiek visa pasaulinė ekonominė sistema išgyvena pokyčių laikotarpį, o viena didžiausių problemų šiandien yra vėlavimas keisti strategijas: situacija keičiasi, tačiau įmonės strategija išlieka ta pati. Kai kurie vadovai yra paveikti baimės, todėl jų valdymo sprendimai yra nukreipti į išlikimą, o kiti ieško naujų galimybių ir įkvepia žmones toliau tobulinti savo verslą. Pasirinkusios plėtros kelią, įmonės stengiasi sustiprinti savo pozicijas rinkoje, suprasdamos, kad tie, kurie tinkamai nereaguoja į pokyčius, gali gerokai paveikti konkurentus. Tačiau ar darbuotojai seks vadovą, labai priklauso nuo pirmojo įmonės vadovo potencialo ir jo priimamų valdymo sprendimų kokybės.

Kad įmonės antikrizinė strategija būtų įgyvendinta kuo geriau, vadovas turi būti lyderis, gebantis vadovauti žmonėms. Todėl pokyčių epochoje aktuali gero vadovo paieska.

Aukščiausio lygio vadovas, yra pagrindinis komandos vizijų generuotojas ir siela. Asmeninės lyderio savybės čia lemia ir organizacijos kultūrą, ir sprendimų priėmimo stilių. Kuo stipresnis lyderis, kaip asmuo, tuo aiškiau įmonėje atsispindi jo vertybės, pasaulėžiūra ir elgesio standartai.